Et visuelt og kreativt konsept
 
 
Fotostilen tilfører foto til annonser, brosjyrer, beretninger, rutehefter, plakater, web og bannere noe som er positivt annerledes og forankret i Tides merkevare.

Slike fotoopptak krever fotoregi, og denne fotostilen vil ikke inkludere redaksjonelle og/eller dokumentariske foto man bruker i ulike sammehenger.
 
Fotostilen gir oss en ”Tide-grønn” tråd i alle relevante bilder Tide selv har herredømme over. Eksempelvis temabilder til årsberetninger. Forsider på rutehefter. Offisielle styrebilder, plakater på kjøremateriell, annonser, bannere og annen massekommunikasjon.
 
Vi tror fleksibilitet rundt komposisjon (mulighet for både personer vs kjøremateriell, eller kun personer), er med på å sikre en kostnadsbeskjeden fotostil.

Grafiske grep og virkemidler
  • Tide-grønne felter som skaper dimensjon, dynamikk, form og gjennkjenning.
  • Det skal tilstrebes at det er personer med i bildet; minst en av disse bør se i kameralinsen om det faller naturlig.
  • I kreative kampanjer hvor man dramatiserer et poeng, bør det inkluderes et relevant rundt objekt som kan ”påkles” Tide-blomsten.
TYPISKE MOTIV
Vi søker å vise situasjoner hvor Tide utgjør en viktig del av hverdagen, og hvor bildene underbygger det budskapet man prøver å formidle, men har forøvrig ikke noe med produktet eller Tide å gjøre.  

De grafiske grepene byr på mange muligheter, og noen er eksemplifisert her.

 
 
 
 
© Reaktor 2006