Generelt om typografien
Typografi for trykk
Typografi for skjerm
Typografi for utskrift


Typografi for utskrift 

Man bruker Arial Regular/Bold også i dokumenter som skal skrives ut. Bruk maler der det finnes. Mengdetekst skal være i 11 punkt størrelse både i Word og i Excel.
Kursiverte versjoner kan brukes til utheving av ord. 
© Reaktor 2006