Profilfarger


Profilfarger

Konsekvent og riktig fargebruk er svært viktig for at Tides profil skal bli tydelig og gjenkjennelig i alle sammenhenger. Tides fargepalett består av to farger i tillegg til hvit og sort.

Tide Blå: Fargen skal helst benyttes i 100% men kan brukes i rasterverdiene 100%-75%-50%-25%.

Tide Grønn: Fargen skal helst benyttes i 100% men kan brukes i rasterverdiene 100%-75%-50%-25%.

Sort: All informasjon fra Tide skal være tydelig. Sort er med i profilen for å understreke dette. Fargen skal helst benyttes i 100% men kan brukes i hele gråskalaen skrittvis med 10%.

Hvit: Hvit er tatt med som en farge i denne profilen for å understreke bruken av “luft” i layout. Alt materiell bør være oversiktlig, lettlest, tydelig og luftig. Flater skal ikke “overlesses” med informasjon. Rutetabeller ol. er selvføleglig untatt denne regelen

Tide Blå og Tide Grønn er hovedfargene i paletten, og skal prege alt materiell fra Tide.

 
      

Støttefarger:
Pantone Orange 021 er en støttefarge i Tide-paletten. Det er en signalfarge som kan brukes i små "doser". Den er feks. brukt i navigasjonsystemet på internettsidene til å forklare hvor man er og hvor man skal i siten.
Støttefargen kan brukes i rasterverdiene 100%-75%-50%-25%.

Pantone CoolGray 10 er en støttefarge i Tide-paletten. Det er en nøytral og brukervennlig farge
Støttefargen kan brukes i rasterverdiene 100%-75%-50%-25%.

Fargetabell:


1) Tide-fargene vil variere noe etter gjengivelsesmåte. De vil også variere ved forskjellige papirkvaliteter som blir brukt. Les mer om dette under [Papir]I Excel kan du legge inn profilfargene slik:
  1. Lag et nytt dokument eller åpne et eksisterende dokument som du ønsker å endre fargene i.
  2. Velg Verktøy-menyen, klikk Alternativer og klikk deretter fanen Farge.
  3. Klikk fargen du vil erstatte, og deretter Endre.
  4. Under fanen Egendefinert kan du velge RGB som fargemodell, og skrive inn de aktuelle verdiene:
  • Tide Blå: Rød - 0; Grønn - 141; Blå - 174.
  • Tide Grønn: Rød - 175; Grønn - 185; Blå - 50.
Hvis du ønsker at den egendefinerte fargepaletten skal være tilgjengelig i alle nye Excel-dokumenter, må du endre fargepaletten i standard dokumentmal eller i eventuelle egendefinerte Excel-maler.

 
© Reaktor 2006