Generelt
Tide-Buen
Eksempel Tide-bue
Tide-Blomsten


Tide-buen som dekorelement
 
Tidebuen er et dekorelement og en form som kan brukes for å dele inn forskjellige flater. Under her kan du se hvordan flater kan løses. NB! formen skal bare forekomme en gang pr. side.Buen er et utsnitt av et kronblad (se ill. A) Formen kan brukes til å dele en flate i to. Den kan brukes i alle profilfargene fra både positiv og negativ, alt etter hva som passer best. (se ill. B) Den kan også brukes vertikalt, men skal aldri brukes diagonalt. Begge variantene (positiv og negativ) kan lastes ned på siden [Nedlastbare filer] under punktet Dekorelement Tidebuen.
 
Se ellers under siden [Eksempler Tide-bue] som viser buen brukt på profilelementer.

 
Ill. A


Ill. B
 
© Reaktor 2006