Logo
Symbol
Designelementer
Digitale Maler
Merkantile trykksaker
Annonseringsmaler
Driftsmateriell


Nedlasting
 
Alle originalfiler er i pdf-format. Dette er et vektorbasert og plattformuavhengig filformat som kan åpnes i Adobe Acrobat, Adobe Illustrator og Adobe Photoshop, og settes inn i sideombrekkingsprogrammer som QuarkXpress og Adobe InDesign. Originalfilene for skjermbruk finnes i tillegg i jpg-format. Disse filene egner seg ikke for redigering og produksjon, men kan brukes til referanseformål. Filene finner du inndelt i grupper i menyen til venstre og lastes ned under disse ved å høyreklikke på kategorifilnavnet.


 
© Reaktor 2006