Primær logo
Hvit sekundær logo
Sort sekundær logo
Blå sekundær logo
Minste tillatte størrelse på logo
Ikke slik
Nedlasting
Logo på bilder
Spesielt
Konsern


Logo på bilder

Logoen skal kun unntaksvis gjengis direkte på bilder. I slike tilfeller skal utelukkende hvit logo på mørke bilder, og sort logo på lyse bilder benyttes. NB! I spesielle tilfeller kan denne regelen fravikes slik at det kan settes fargelogo på bilder, men hvert tilfelle skal klareres med informasjonsavdelingen i Tide.

 
 
© Reaktor 2006