Driftsmateriell
Busser
Ferger
Hurtigbåter
Flaggregler
Skilt


Driftsmateriell
 
På disse sidene kan du se hvordan busser, ferger, hurtigbåter, flagg og skilting av bygg skal dekoreres i Tide-drakt. Vi gjør oppmerksom på at på ferger og hurtigbåter vil de ulike modeller fravike fra disse eksemplene. Individuelle tilpasninger må gjøres på de ulike fartøy, men det er en pekepinn på hvordan det skal gjøres. Det samme vil gjelde for skilting på bygg.
 
© Reaktor 2006