Driftsmateriell
Busser
Ferger
Hurtigbåter
Flaggregler
Skilt


Ferger


Her ser du et eksempel på hvordan en ferge skal dekoreres.

Alle enkeltstående Tide-symboler skal på alle fartøy være i Tide-blå for økt synlighet over over større avstander. (Dette er dette en spesialregel for Tide Sjø AS). Dette gjelder enkeltstående symbol, ikke logo. Logo skal være Tide-blå i skriften og Tide-grønn i symbolet)
NB! Logoer må tilpasses i størrelse på de ulike fergetypene, tegningene her er ment som en rettesnor.

Dekor på skutesidene: Det skal påmonteres en fargelogo på best mulig egnet sted, fri for skjøter og profiler (se tegning).

Skorsteinsmerke: Status på skorsteinsmerke?

Merke i bau: Tidesymbolet plasseres midtstilt i bauen ihht. regler for symbol. På hvit bunn settes blått symbol (pga. synlighet over over større avstander er dette en spesialregel for Tide Sjø AS). På sort bunn settes hvitt symbol.
 
© Reaktor 2006