Driftsmateriell
Busser
Ferger
Hurtigbåter
Flaggregler
Skilt


Hurtigbåter


Her er et eksempel på hvordan en hurtigbåt skal dekoreres.

Alle enkeltstående Tide-symbol skal på alle fartøy være i Tide-blå for økt synlighet over over større avstander. (Dette er dette en spesialregel for Tide Sjø AS). Dette gjelder enkeltstående symbol, ikke logo. Logo skal være Tide-blå i skriften og Tide-grønn i symbolet)
NB! Logoer må spesialtilpasses i størrelse på de ulike båttypene, tegningene her er ment som en rettesnor.

Dekor på skutesidene: Det skal påmonteres en fargelogo på best mulig egnet sted, i front oppe på båten, fri for skjøter og profiler (se tegning).

Skorsteinsmerke: På grunn av at disse båttypene ofte ikke har noen "synlig" skorstein, skal det plasseres et godt synlig Tide-symbol i blått på best mulig egnet sted i området rundt skorsteinen. (se tegning)

Merke forrut: Et godt synlig Tide-symbol plasseres midtstilt på overbygget ihht. regler for symbol. På hvit bunn settes blått symbol. På mørke bunner settes hvit symbol. (se tegning)

Merke akterut: Tide-logo plasseres på babord side oppe på overbygget. På best mulig egnet sted fri for skjøter og profiler (se tegning).
 
© Reaktor 2006