Driftsmateriell
Busser
Ferger
Hurtigbåter
Flaggregler
Skilt


Flagg

Det er to forskjellige flagg: Ett for Land (grønt symbol) og ett for Sjø (blått symbol). De har nøyaktig samme oppbygning. (se illustrasjon under)

Flaggets flate brukes i liggende format. 20% av høyden brukes til marg (10% ver og 10% under symbol) 80% av flaten er symbol. symbolet skal  midtstilles horisontalt. Marger på siden vil da gi seg selv og variere etter ulike flaggformat.

 
© Reaktor 2006