Primær logo
Hvit sekundær logo
Sort sekundær logo
Blå sekundær logo
Minste tillatte størrelse på logo
Ikke slik
Nedlasting
Logo på bilder
Spesielt
Konsern


Korrekt skrivemåte av selskapsnavn
 
Selskapsnavnene skal skrives rett fram med stor forbokstav i Tide og stor bokstav i egennavnene (Buss, Sjø og Reiser) Forkortelsene ASA og AS skrives med store bokstaver. Riktig skrivemåte blir da som følger:

Tide ASA       Tide Buss AS       Tide Sjø AS       Tide Reiser AS


Logo med datterselskap

I enkelte tilfeller når det er behov for  å markere hvilken av disse datterselskapene som er avsender skal det gøres på følgende måte:
a) Om adressen står i tilknytning til Tide logoen skal navnet på datterselskapet utheves i adressefeltet. Tide logoen blir da stående som den er. (figur a.)
(b) om adressen ikke står tilknytning til logoen skal selskapsnavnet skrives i grått under tidelogoen høyrejustert som anvist på eksempelet under (figur b.). Datterselskapet skal da stå  i skrifttypen Helvetica Naue Medium.

figur (a)

figur (b)


Når trykksakenen er i en farge (Tide-blå) skal selskapsnavnet også være i blått. Det samme gjelder på en sort hvit trykksak. Da skal selskapsnavnet stå i ren sort som logo.

 
© Reaktor 2006