Grønt symbol
Hvit Symbol
Blått symbol
Sort symbol
Minste tillatte størrelse
Ikke slik
Nedlasting
Symbol på bilder


Symbol

I likhet med logoen finnes symbolet i fire varianter. primærsymbol og tre sekundære symboler. Primærsymbolet er i Tidegrønn slik som den originalt vises i primærlogoen. Denne bør benyttes om teknisk mulig. Den bør helst settes på hvit bunn (Den kan fungere på mørke bunner som gir god kontrast, men dette bør gjøres med forsiktighet og skal godkjennes av Informasjonsavdelingen til Tide). Ellers når bakgrunnsfargen ikke er hvit, skal sekundære varianter benyttes etter skjønn. (Hvit Sekundær symbol, Sort Sekundær symbol, og Blå Sekundær symbol). Mrk! På hurtigbåter og ferger er det valgt å bruke blått symbol som ”skorsteinsmerke” og i ”Rederiflagg” på både ferger og hurtigbåter. Dette for å sikre god synlighet over større avstander.Gå til side for nedlasting av profilelementer.

 
© Reaktor 2006