Grønt symbol
Hvit Symbol
Blått symbol
Sort symbol
Minste tillatte størrelse
Ikke slik
Nedlasting
Symbol på bilder


Blå sekundær symbol

Om det skal lages en trykksak i KUN en farge, kan denne fargen være “Tideblå”. Og da skal dette symbolet benyttes. Den skal da alltid settes på hvit bunn. Se fargekoder under siden “farger” for korrekt gjengivelse. (Den kan også benyttes ved f.eks. merking på hvite bunner pga bedre synlighet fra lang avstand. Dette gjelder spesielt Tide Sjø AS som har behov for god synlighet ved identifikasjon på ferjene og hurtigbåtene. Derfor er det i rederiflagget og på skutesidene brukt blått symbol.Gå til side for nedlasting av profilelementer.
 
© Reaktor 2006