Grønt symbol
Hvit Symbol
Blått symbol
Sort symbol
Minste tillatte størrelse
Ikke slik
Nedlasting
Symbol på bilder


Minste tillatte størrelse på symbol

Trykk
CMYK-symbol kan brukes i størrelser ned til 10 mm bredde.Skjerm

RGB-symbol på skjerm kan brukes i størrelser ned til 25 pixels bredde.
    
Print
CMYK-symbol på print kan brukes i størrelser ned til 10 mm bredde.


 
© Reaktor 2006