Grønt symbol
Hvit Symbol
Blått symbol
Sort symbol
Minste tillatte størrelse
Ikke slik
Nedlasting
Symbol på bilder


Ikke slik

Primærsymbol bør ikke gjengis på andre bunner enn hvit (den kan fungere på mørke bunner som gir god kontrast, men dette bør gjøres med forsiktighet og skal alltid godkjennes av informasjonsavdelingen til Tide). Symbolet skal aldri skaleres uproporsjonalt.

   
 
 
© Reaktor 2006