Grønt symbol
Hvit Symbol
Blått symbol
Sort symbol
Minste tillatte størrelse
Ikke slik
Nedlasting
Symbol på bilder


Symbol på bilder

Symbolet skal kun unntaksvis gjengis direkte på bilder. I slike tilfeller skal utelukkende hvit symbol på mørke bilder, og sort symbol på lyse bilder benyttes. NB! I spesielle tilfeller kan denne regelen fravikes slik at det kan settes fargesymbol på bilder, men hvert tilfelle skal klareres med informasjonsavdelingen i Tide.

   


 
© Reaktor 2006